ማንኛውም ሰው ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት አለው፡፡ ይህ መብት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጪ ወሰን ሳይደረግበት በቃልም ሆነ በጽሑፍ ወይም በሕትመት፣ በሥነ ጥበብ መልክ ወይም በመረጠው በማንኛውም የማሰራጫ ዘዴ ማንኛውንም አይነት መረጃ እና ሃሳብ የመሰብሰብ፣ የመቀበልና የማሰራጨት ነፃነትን ያካትታል፡፡ (ዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ኮንቬንሽን ፤ አንቀጽ 19)

የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙኃን፤ እንዲሁም የሥነ ጥበብ ፈጠራ ሥራ ነፃነት መከበር ሃሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትን እውን ለማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡ 

የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙኃን፤ እንዲሁም የሥነ ጥበብ ሥራ ፈጠራ ነጻነት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ መንግሥቱ ተረጋግጧል፡፡ የሕዝብን ጥቅም የሚመለከት መረጃ የማግኘት ዕድል እና የቅድሚያ ምርመራ በማንኛውም መልኩ የተከለከለ መሆኑ የፕሬስ ነፃነት በተለየ ሁኔታ የሚያጠቃልላቸው መብቶች ናቸው፡፡ (የኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ መንግሥት፤ አንቀጽ 29)