በክልሉ ከሕገ-መንግሥት እና ከሰብአዊ መብቶች ስምምነቶች ጋር የተጣጣመ የቤተሰብ ሕግ ማጽደቅ እና መተግበር ያስፈልጋል
ቤተሰብ የሕብረተሰብ የተፈጥሮ መሠረታዊ  መነሻ ነው። ከሕብረተሰብና ከመንግሥት ጥበቃ የማግኘት መብት አለው
The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State