ኢትዮጵያ የአፍሪካ ወጣቶች ቻርተርን በአዋጅ ቁጥር 817/2006 አጽድቃለች
Every internally displaced person has the right to liberty of movement and freedom to choose his or her residence
Persons with Disabilities have a right to full and effective participation and inclusion in society
This framework requires states to put a strong emphasis on disaster risk management as opposed to disaster management
ሴቶች የማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና የባሕል መብቶቻቸው በሕግ ጥበቃ ተደርጎላቸዋል
The right to adequate food
የሳምንቱ የሰብአዊ መብቶች ጽንሰ-ሃሳብ | ሰኔ 20 – 25 ቀን 2014 ዓ.ም.
No person shall be refused entry into Ethiopia or expelled or returned to any other country or be subject to any similar measure
የምልክት ቋንቋን የሥራ ቋንቋ ማድረግ መስማት ለተሳናቸው ዜጎች ሰብአዊ መብቶች መከበር ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል
የፕሬስና የሌሎች መገናኛ ብዙኃን፣ እንዲሁም የሥነ ጥበብ ፈጠራ ነፃነት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ሕገ መንግሥት አንቀጽ 29 ላይ ጥበቃ አግኝቷል